Chidreams's Lab - Everyone'S Favourite Chidreams.

Fobier

Bland de lustigaste fobierna som givetvis inte är lustigt för personen som lider av det finns hippopotomonstrosesquippedaliofobi vilket alltså är fobi eller skräck för långa ord och uttryck! Det är givetvis ingen lätt fobi att handskas och trilskas med såvida inte hippopotomonstrosesquippedaliofobien är av den lätta graden då kanske personen känner att han kan ändå närma sig vissa långa ord utan att hippopotomonstrosesquippedaliofobien får alltför stort uttrymmen!